Nằm Mơ Thấy Cá Là Số Gì

Mơ thấy cá đánh con gì còn phụ thuộc vào nội dung giấc mơ và các yếu tố như: Loài cá đó là gì, tình huống mơ ra sao? Xem thêm các trường hợp trong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ biết rõ con số may mắn dành cho giấc mơ của mình. Nếu bạn muốn xem toàn bộ các bộ số theo các giấc mơ thì có thể truy cập tại bảng tra sổ mơ trên VerbaLearn.

Mơ thấy cá đánh con gì?
Hình ảnh minh họa về giấc mơ thấy cá

Mơ thấy cá đánh con gì?

Mơ thấy cá đánh ngay cặp số 79 và tùy thuộc vào nội dung giấc mơ. Nếu trong giấc mơ bạn bắt cá thì đánh cặp số 47 – 78, đi mua cá đánh cặp 25 – 52, ăn thịt cá đánh 79, cá bơi trong nước đánh cặp 23 – 17 hoặc cá chết thì đánh cặp 14 – 41, …

Nội dung giấc mơCon số may mắnCá79Bắt cá47 – 78Bắt cá về ăn87Bắt cá ở suối45Bắt được nhiều cá23 – 65 – 08 – 56Bắt cá lóc82 – 04Bắt cá chép08 – 16Bắt được cá trê33 – 92Bắt cá rô29 – 36Chính bạn bắt cá42 – 81Bắt cá bằng 2 tay14 – 25 – 36Kéo hoặc thả lưới bắt cá47 – 58 – 69Bắt cá trên cạn86 – 75 – 42Tát ao bắt cá89 – 56 – 23Bắt cá bống15 – 26 – 48Bắt cá có màu đen26 – 74Người khác đang bắt cá88 – 55 – 66Bắt cá ở biển46 – 13 – 79Xem người khác câu cá79 – 97Bắt cá lóc77 – 88Bắt được cá khổng lồ45 – 50Bắt được con cá la hán43 – 67Bắt cá vàng76Bắt được cá rất nhỏ00 – 89Mua cá79 – 56Mua cá khi đi chợ25 – 52 – 84 – 85Ăn cá79Ăn cá với cơm39 – 41Cá sấu ăn thịt người23Cho cá ăn15Ăn cá chiên63Bắt được cá rồi ăn thịt85Cá ăn thịt người82Ăn cá còn sống58Ăn cá nướng48Ăn cá to05 – 60Ăn cá nhỏ47Cá bơi trong nước23 – 14Cá nhảy ra khỏi mặt nước34Cá trong giếng nước07 – 70Cá bơi trong ao73 – 37Cá bơi trong bể cá cảnh14 – 54Đàn cá bơi trong nước22Nhiều cá bơi trong nước22Cá heo bơi trong nước44 – 46Cá chết14 – 41Rất nhiều cá chết11 – 44Cá mình nuôi chết44Giết cá44Cá chết trên tay54 – 51Chú cá cảnh bị chết04Cá mè chết74 – 47Cá voi chết08Cá rồng chết34 – 61Cá rô phi chết02 – 28Cá sấu chết89 – 58Cá lóc chết03Cá trắm chết18Cá trê chết14 – 54Cá heo chết09 – 59Cá vàng chết92Cá chép chết90 – 05Cá sấu99 – 11Cá sấu dưới nước34 – 54Cá sấu tấn công bạn99 – 23Giết cá sấu22Cá sấu con67Cá sấu đuổi bạn65 – 73Cá sấu cắn người khác:19Cá sấu chết trong giấc mơ64Cá sấu lên bờ67Cá sấu có màu trắng53Cá sấu màu xanh56Cá sấu khổng lồ88Cá sấu rất to10Cá sấu bò vào nhà22Cá sấu ăn thịt12Cá sấu bị làm thịt44 – 73Cá sấu nằm dưới nước18 – 33 – 64Cá sấu tấn công con mồi09 – 18Cá sấu đẻ trứng62 – 71Cá sấu chết31 – 66Cá sấu di chuyển dưới nước45 – 70Cá sấu nằm im như chế50 – 97Đang vật lộn với cá sấu47 – 76Cá sấu cắn tay61 – 03Cá sấu cắn chân90Cá sấu nằm bên cạnh của bạn07 – 40Thoát khỏi cá sấu04 – 05 – 70Cá sấu bị lột da12 – 20Cá sấu bị thịt14 – 31Một đàn cá sấu22 – 58Cá sấu đang núp trong đầm lầy16 – 29 – 92Cá sấu trong nhà của bạn44 – 732 con cá sấu đang đánh nhau11 – 24Cá trê21 – 95 – 43Bắt được cá trê28 – 29Câu được cá trê54 – 48Cá trê đen54 – 67 – 18Cá trê vàng35 – 01Cá trê chết37 – 103 con cá trê91 – 32 – 742 con cá trê64 – 841 con cá trê32 – 41 – 76Cá trê trắng35 – 54 – 57Bà bầu nằm mơ thấy cá trê78 – 54 – 12Ăn cá trê15 – 85 – 64Cá trê đỏ12 – 43Cá trê khổng lồ08 – 77Cá trê dưới sông37 – 60Người khác bắt được cá trê24 – 74Cá trê về nấu ăn09 – 29Cá trê sống trên cạn31 – 66Cá trê đuổi theo bạn36 – 63Cá trê nhảy lên bờ46 – 56 – 90Cá trê bơi thành đôi26 – 60 – 62Cá chép18 – 67Cá chép hồng31 – 26Cá chép chết90 – 50Cá chép bay lên trời71 – 42Cá chép chửa69 – 34Cá chép chiên81 – 62Cá chép đẻ44 – 36Cá chép hóa rồng86 – 64Cá chép nhảy lên bờ89 – 24Cá chép bơi79 – 04Cá chép khổng lồ75 – 362 con cá chép68 – 403 con cá chép22 – 80Câu cá chép21Cá chép bị chết02Cá chép lên bờ38 – 83Cá chép cắn nhau83 – 28Cá chép con44Ăn thịt cá chép10 – 27Cá chép bơi08 – 58 – 80Cá chép bơi trong nhà78 – 82Cá chép khổng lồ14 – 54Cá chép có hiện tượng đổi màu21 – 77 – 91Cá chép vàng15 – 99Cá chép vàng bơi theo bạn24 – 48Người khác bắt cá chép vàng05 – 302 con cá chép vàng bơi thành đôi02 – 19 – 26Cá chép vàng bay lên trời20 – 62Cá chép đen21 – 79Cá chép đen khổng lồ03 – 31Ăn thịt cá chép đen05 – 22Nuôi cá chép đen38 – 83Cá chép đen bơi vào nhà19 – 58 – 72Cá chép đen chết trên sông33 – 80Cá chép đỏ16 – 58Có người tặng cho bạn cá chép đỏ30 – 50Cá chép đỏ nằm trong chậu hoặc trong giếng27 – 88Người khác câu cá chép đỏ53 – 62Cá chép đỏ bơi vào nhà bạn27 – 45Cá chép trắng12 – 22Giết cá chép trắng31 – 39 – 95Bắt được cá chép trắng32 – 66Cá chép trắng bơi theo đàn12 – 41Cá chép trắng cắn48 – 84 – 98Cá lóc05 – 28Cá lóc đen43 – 693 con cá lóc03 – 242 con cá lóc44 – 62Ăn thịt cá lóc74 – 83Một hang cá lóc, ổ cá lóc12 – 65Cá lóc nướng21 – 94Cá lóc chết42 – 53Bắt cá lóc62 – 83Bà bầu mơ thấy cá lóc74 – 94Cá lóc màu vàng63 – 94Bắt được cá lóc dưới hồ, ao22 – 84Bị cá lóc cắn32 – 78Cá lóc rất to15 – 66Bắt một con cá lóc đang ăn mồi40 – 61Cá lóc mất đuôi22 – 84Cá lóc con14 – 63Cá lóc đỏ32 – 65Cá lóc trắng22 – 44Một đàn cá lóc12 – 69Cá lóc đẻ nhiều con45 – 78Bắt được cá lóc đen16 – 32Đi mua cá lóc54 – 71Ăn cá lóc chiên30 – 62Máu của cá lóc25 – 49Cá rô phi, rô đồng26 – 62Cá rô phi nhảy lên bờ83 – 38Cá rô phi nhảy lên mặt nước30 – 11Cá rô phi chết46 – 64Cá rô phi màu đỏ69 – 96Cá rô phi đẻ trứng00 – 01Cá rô phi màu vàng41 – 51Câu được cá rô phi24 – 54Bắt được cá rô phi27 – 91Rất nhiều cá rô phi29 – 59Cá rô phi to16 – 62Cá rô phi đen37 – 44Cá rô đồng nhảy lên mặt nước66 – 11Cá rô phi, rô đồng chết46 – 64Cá rô phi, rô đồng đẻ trứng00 – 01Cá heo81Cá heo mẹ đang đẻ con65Một đàn cá heo49Cá heo tấn công bạn12Cá cá heo đang ăn mồi41Một cặp cá heo đang bơi chung82Nhiều cá heo đang cắn nhau84Bạn đang bị cá heo cắn61Con cá heo đang bị thương49Con cá heo trắng76Con cá heo đang bị cắn16Cá heo bị mất một bên mắt09Cá heo ăn thịt84 – 04Cá heo đang lùa các loại cá khác81 – 36Cá heo cứu người78 – 37Một con cá heo duy nhất46 – 20Cá heo trắng44 – 74Cá heo vàng93 – 06Cá heo màu hồng94 – 86Cá heo bị giết39 – 01Cá heo chết97 – 68Cá mập75 – 89Cá mập ăn thịt người yêu của bạn10 – 58Cá mập ăn thịt người thân20 – 74Cá mập đang bơi dưới nước17 – 34Cá mập săn mồi14 – 42Cá mập đang bị chảy máu52 – 96Cá mập chết rồi11 – 76Cá mập bị mắc cạn49 – 69Cá mập bị cắt vây bởi ai đó62 – 80Cá mập đẻ con02 – 68Cá trắm08 – 89Con cá trắm lớn78 – 94Cá trắm đen với kích thước lớn70 – 30Cá trắm bị chết71 – 59Cá trắm cỏ45 – 61Cá trắm đang bơi49 – 65Cá trắm màu đen chết74 – 71Cá trắm màu vàng06 – 57Đi câu cá trắm82 – 79Ăn thịt cá trắm14 – 04Cá trắm bơi thành đàn69 – 20Cá trắm nhảy lên bờ34 – 86Cá trắm đang tranh nhau thức ăn00 – 02Đi bắt cá trắm64 – 97Cá trắm chết69 – 92Cá trắm con08 – 40Bà bầu mơ thấy cá trắm72 – 92Cá khô65 – 28Ăn cá khô64 – 25Ăn cá khô bị hóc xương92 – 68Bạn đang nằm trên cá khô01 – 39Cá khô được treo đầy nhà của bạn74 – 95Cá khô bị người khác đánh mất64 – 79Bản thân đang đi mua cá khô13 – 27Cá khô nằm trên bờ02 – 57Bỏ cá khô vào túi và mang cho khách67 – 94Đang phơi cá khô thì trời đổ mưa13 – 45Cá khô đang được bán ngoài chợ35 – 05Cá cảnh40Một bể toàn cá cảnh33 – 24Rất nhiều cá cảnh94 – 16Hồ cá cảnh32Bạn đang nuôi cá cảnh84 – 27Cá cảnh chết74 – 49Bắt cá cảnh36 – 17Cảnh tượng cá cảnh bơi lung tung95 – 51Bạn gái của bạn nuôi cá cảnh60 – 45Cá cảnh chết78 – 52Nàng tiên cá09 – 90Những nàng tiên cá đang nhảy múa65 – 56Nàng tiên cá bị người khác bắt11 – 47Bạn kết hôn với nàng tiên cá34 – 23Nàng tiên cá cứu người09 – 36Nàng tiên cá bị giết chết11 – 79Nàng tiên cá bị mắc cạn39 – 67Nàng tiên cá bơi lội dưới nước82 – 93Nàng tiên cá rượt đuổi56 – 80Bạn đang đánh nhau với nàng tiên cá62 – 26Đang đi bơi gặp nàng tiên cá01 – 14Bạn và nàng tiên cá đang hôn nhau31 – 65Nàng tiên cá đang khóc75Nàng tiên cá đang tróc vảy và chảy máu44Câu cá33 – 83Người khác đi câu cá66 – 11Câu cá chép60 – 59Câu cá trên cạn60 – 45Bản thân đi câu cá16Câu cá rô phi16 – 62Câu cá lóc05 – 61Câu cá trong ao77 – 88Câu cá mập52 – 68Câu cá bống12 – 32Câu cá vàng80 – 96Câu cá heo49 – 85Câu được cá nhỏ00 – 89Câu được con cá khổng lồ43 – 67Cá khổng lồ45 – 50Cá đen30Con cá rô màu đen59 – 63Cá chép màu đen08 – 16Câu được cá trắm có màu đen66 – 75Cá trê màu đen43Cá voi màu đen42Bắt cá đen07 – 30Cá đen bơi trong nước79Cá đen nhỏ35Con cá đen khổng lồ63Nguyên một đàn cá đen88Cá đen chết74 – 46Câu cá đen33 – 56Cá vàng37 – 20Cá vàng đang bơi46 – 25Cá vàng đẻ con38 – 83Bắt được cá vàng24 – 42Cá vàng đang bơi trong bể62 – 40Một đàn cá vàng đang bơi37 – 47 – 33Cá vàng chết17 – 71Bản thân bắt được cá vàng12 – 21Ăn thịt cá vàng13 – 31Cá vàng khổng lồ08 – 80Cá vàng cắn18 – 8118 – 8148 – 20Bị cá vàng cắn18Cá vàng đẻ trứng38Cá trắng12 – 89Bắt cá trắng35 – 77Đi mua cá trắng13 – 80Ăn thịt cá trắng20 – 26Cá trắm trắng06 – 46 – 86Cá trắng hóa đen31Cá trắng bơi trong nước55 – 10Cá trắng bơi vào nhà của bạn54 – 12Cá trắng đang bơi lội19Cá trê trắng67Cá chép trắng12 – 22Một đàn cá trắng43Cá mè trắng11Đi mua cá trắng88Bán cá trắng15 – 82

Xem thêm   Nằm Mơ Thấy Rồng Bay

Con số theo bối cảnh

Bắt cá

– Giấc mơ chung chung: 47 – 78

– Bản thân mình bắt cá: 42 – 81

– Bắt cá bống: 15 – 26 – 48

– Bắt cá chép: 08 – 16

– Bắt cá có màu đen: 26 – 74

– Bắt cá lóc, cá trê, cá rô ở ao nhà bạn nên: 77 – 88

– Bắt cá lóc: 82 – 04

– Bắt cá ở biển: 46 – 13 – 79

– Bắt cá ở suối: 45

– Bắt cá rô: 29 – 36

– Bắt cá trên cạn: 86 – 75 – 42

– Bắt cá vàng: 76

– Bắt cá về ăn: 87

– Bắt được cá rất nhỏ: 00 – 89

– Bắt được cá trê: 33 – 92

– Bắt được con cá khổng lồ: 45 – 50

– Bắt được nhiều cá: 23 – 65 – 08 – 56

– Có người khác đang bắt cá: 88 – 55 – 66

– Đi bắt được con cá la hán: 43 – 67

– Đi xem người khác câu cá: 79 – 97

– Kéo hoặc thả lưới bắt cá: 47 – 58 – 69

– Mình bắt cá 2 tay: 14 – 25 – 36

– Tát ao bắt cá: 89 – 56 – 23

Mua cá

– Giấc mơ chung chung: 79 – 56

– Mua cá khi đi chợ: 25 – 52 – 84 – 85

Ăn cá

– Giấc mơ chung chung: 79

– Cá sấu ăn thịt người: 23

– Cho cá ăn: 15

– Ăn cá chiên: 63

– Bắt được cá sau đó ăn thịt: 85

– Cá ăn thịt người: 82

– Ăn cá còn sống: 58

– Cá nướng: 48

– Ăn cá to: 05 – 60

– Ăn thịt cá bé: 47

Cá bơi trong nước

– Giấc mơ chung chung: 23 – 14

– Cá nhảy ra khỏi mặt nước sau đó rơi xuống đất: 34

– Cá trong giếng nước: 07 – 70

– Cá bơi trong ao: 73 – 37

– Cá bơi trong bể cá cảnh: 14 – 54

– Một đàn cá bơi trong nước: 22

– Rất nhiều cá bơi trong nước: 22

– Đàn cá heo bơi trong nước: 44 – 46

Cá chết

– Giấc mơ chung chung: 14 – 41

– Rất nhiều cá chết: 11 – 44

– Cá chính mình nuôi bị chết: 44

– Giết cá:44

– Cá chết trên tay: 54 – 51

– Chú cá cảnh bị chết: 04

– Cá mè chết: 74 – 47

– Cá voi chết: 08

– Cá rồng chết: 34 – 61

– Cá rô phi chết: 02 – 28

– Cá sấu chết: 89 – 58

– Cá lóc chết: 03

– Cá trắm chết: 18

– Cá trê chết: 14 – 54

– Cá heo chết: 09 – 59

Xem thêm   Nằm Mơ Thấy Lội Trong Nước

– Cá vàng chết: 92

– Cá chép chết: 90 – 05

Cá sấu

– Giấc mơ chung chung: 99 – 11

– Cá sấu dưới nước: 34 – 54

– Cá sấu tấn công bạn: 99 – 23

– Giết cá sấu: 22

– Cá sấu con: 67

– Cá sấu đuổi bạn: 65 – 73

– Cá sấu cắn người khác: 19

– Cá sấu chết trong giấc mơ: 64

– Cá sấu lên bờ: 67

– Cá sấu có màu trắng: 53

– Cá sấu màu xanh: 56

– Cá sấu khổng lồ: 88

– Cá sấu rất to: 10

– Cá sấu bò vào nhà: 22

– Cá sấu ăn thịt: 12

– Cá sấu bị làm thịt: 44 – 73

– Cá sấu nằm dưới nước: 18 – 33 – 64

– Cá sấu tấn công con mồi: 09 – 18

– Cá sấu đẻ trứng: 62 – 71

– Cá sấu chết: 31 – 66

– Cá sấu di chuyển dưới nước: 45 – 70

– Cá sấu nằm im như chết: 50 – 97

– Đang vật lộn với cá sấu: 47 – 76

– Cá sấu cắn tay: 61 – 03

– Cá sấu cắn chân: 90

– Cá sấu nằm bên cạnh của bạn: 07 – 40

– Thoát khỏi cá sấu: 04 – 05 – 70

– Cá sấu bị lột da: 12 – 20

– Cá sấu bị thịt: 14 – 31

– Một đàn cá sấu: 22 – 58

– Cá sấu đang núp trong đầm lầy: 16 – 29 – 92

– Cá sấu trong nhà của bạn: 44 – 73

– 2 con cá sấu đang đánh nhau: 11 – 24

Cá trê

– Giấc mơ chung chung: 21 – 95 – 43

– Bắt được cá trê: 28 – 29

– Câu được cá trê: 54 – 48

– Cá trê đen: 54 – 67 – 18

– Cá trê vàng: 35 – 01

– Cá trê chết: 37 – 10

– 3 con cá trê: 91 – 32 – 74

– 2 con cá trê: 64 – 84

– 1 con cá trê: 32 – 41 – 76

– Cá trê trắng: 35 – 54 – 57

– Bà bầu nằm mơ thấy cá trê: 78 – 54 – 12

– Ăn cá trê: 15 – 85 – 64

– Cá trê đỏ: 12 – 43

– Cá trê khổng lồ: 08 – 77

– Cá trê dưới sông: 37 – 60

– Người khác bắt được cá trê: 24 – 74

– Cá trê về nấu ăn: 09 – 29

– Cá trê sống trên cạn: 31 – 66

– Cá trê đuổi theo bạn: 36 – 63

– Cá trê nhảy lên bờ: 46 – 56 – 90

– Cá trê bơi thành đôi: 26 – 60 – 62

Cá chép

– Giấc mơ chung chung: 18 – 67

– Cá chép hồng: 31 – 26

– Cá chép chết: 90 – 50

– Cá chép bay lên trời: 71 – 42

– Cá chép chửa: 69 – 34

– Cá chép chiên: 81 – 62

– Cá chép đẻ: 44 – 36

– Cá chép hóa rồng: 86 – 64

– Cá chép nhảy lên bờ: 89 – 24

– Cá chép bơi: 79 – 04

– Cá chép khổng lồ: 75 – 36

– 2 con cá chép: 68 – 40

– 3 con cá chép: 22 – 80

– Câu cá chép: 21

– Cá chép bị chết: 02

– Cá chép lên bờ: 38 – 83

– Cá chép cắn nhau: 83 – 28

– Cá chép con: 44

– Ăn thịt cá chép: 10 – 27

– Cá chép bơi: 08 – 58 – 80

– Cá chép bơi trong nhà: 78 – 82

– Cá chép khổng lồ: 14 – 54

– Cá chép có hiện tượng đổi màu: 21 – 77 – 91

– Cá chép vàng: 15 – 99

– Cá chép vàng bơi theo bạn: 24 – 48

– Người khác bắt cá chép vàng: 05 – 30

– 2 con cá chép vàng bơi thành đôi: 02 – 19 – 26

– Cá chép vàng bay lên trời: 20 – 62

– Cá chép đen: 21 – 79

– Cá chép đen khổng lồ: 03 – 31

– Ăn thịt cá chép đen: 05 – 22

– Nuôi cá chép đen: 38 – 83

– Cá chép đen bơi vào nhà: 19 – 58 – 72

– Cá chép đen chết trên sông: 33 – 80

– Cá chép đỏ: 16 – 58

– Có người tặng cho bạn cá chép đỏ: 30 – 50

– Cá chép đỏ nằm trong chậu hoặc trong giếng: 27 – 88

– Người khác câu cá chép đỏ: 53 – 62

– Cá chép đỏ bơi vào nhà bạn: 27 – 45

– Cá chép trắng: 12 – 22

– Giết cá chép trắng: 31 – 39 – 95

– Bắt được cá chép trắng: 32 – 66

– Cá chép trắng bơi theo đàn: 12 – 41

– Cá chép trắng cắn: 48 – 84 – 98

Cá lóc

– Giấc mơ chung chung: 05 – 28

– Cá lóc đen: 43 – 69

– 3 con cá lóc: 03 – 24

– 2 con cá lóc: 44 – 62

– Ăn thịt cá lóc: 74 – 83

– Một hang cá lóc, ổ cá lóc: 12 – 65

– Cá lóc nướng: 21 – 94

– Cá lóc chết: 42 – 53

– Bắt cá lóc: 62 – 83

– Bà bầu mơ thấy cá lóc: 74 – 94

– Cá lóc màu vàng: 63 – 94

– Bắt được cá lóc dưới hồ, ao:22 – 84

– Bị cá lóc cắn:32 – 78

– Cá lóc rất to: 15 – 66

– Bắt một con cá lóc đang ăn mồi: 40 – 61

– Cá lóc mất đuôi: 22 – 84

– Cá lóc con: 14 – 63

– Cá lóc đỏ: 32 – 65

– Cá lóc trắng: 22 – 44

– Một đàn cá lóc (toàn size nhỏ): 12 – 69

– Cá lóc đẻ nhiều con: 45 – 78

– Bắt được cá lóc đen: 16 – 32

– Đi mua cá lóc: 54 – 71

– Ăn cá lóc chiên: 30 – 62

– Máu của cá lóc: 25 – 49

Cá rô phi, rô đồng

– Giấc mơ chung chung: 26 – 62

– Cá rô phi nhảy lên bờ: 83 – 38

– Cá rô phi nhảy lên mặt nước: 30 – 11

– Cá rô phi chết: 46 – 64

– Cá rô phi màu đỏ: 69 – 96

– Cá rô phi đẻ trứng: 00 – 01

– Cá rô phi màu vàng: 41 – 51

– Câu được cá rô phi: 24 – 54

– Bắt được cá rô phi: 27 – 91

– Rất nhiều cá rô phi: 29 – 59

– Cá rô phi to: 16 – 62

– Cá rô phi đen: 37 – 44

– Cá rô đồng nhảy lên mặt nước: 66 – 11

– Cá rô phi, rô đồng chết: 46 – 64

– Cá rô phi, rô đồng đẻ trứng: 00 – 01

Xem thêm   Số 37 - Mở Rộng Ý Nghĩa Con Số Này

Cá heo

– Giấc mơ chung chung: 81

– Cá heo mẹ đang đẻ con: 65

– Một đàn cá heo: 49

– Cá heo tấn công bạn: 12

– Cá cá heo đang ăn mồi: 41

– Một cặp cá heo đang bơi chung: 82

– Nhiều cá heo đang cắn nhau: 84

– Bạn đang bị cá heo cắn: 61

– Con cá heo đang bị thương: 49

– Con cá heo trắng: 76

– Con cá heo đang bị cắn: 16

– Cá heo bị mất một bên mắt: 09

– Cá heo ăn thịt: 84 – 04

– Cá heo đang lùa các loại cá khác: 81 – 36

– Cá heo cứu người: 78 – 37

– Một con cá heo duy nhất: 46 – 20

– Cá heo trắng: 44 – 74

– Cá heo vàng: 93 – 06

– Cá heo màu hồng: 94 – 86

– Cá heo bị giết: 39 – 01

– Cá heo chết: 97 – 68

Cá mập

– Giấc mơ chung chung: 75 -89

– Cá mập ăn thịt người yêu của bạn: 10 – 58

– Cá mập ăn thịt người thân: 20 – 74

– Cá mập đang bơi dưới nước: 17 – 34

– Cá mập săn mồi: 14 – 42

– Cá mập đang bị chảy máu: 52 – 96

– Cá mập chết rồi: 11 – 76

– Cá mập bị mắc cạn: 49 – 69

– Cá mập bị cắt vây bởi ai đó: 62 – 80

– Cá mập đẻ con: 02 – 68

Cá trắm

– Giấc mơ chung chung: 08 – 89

– Con cá trắm lớn: 78 – 94

– Cá trắm đen với kích thước lớn: 70 – 30

– Cá trắm bị chết: 71 – 59

– Cá trắm cỏ: 45 – 61

– Cá trắm đang bơi: 49 – 65

– Cá trắm màu đen chết: 74 – 71

– Cá trắm màu vàng: 06 – 57

– Đi câu cá trắm: 82 – 79

– Ăn thịt cá trắm: 14 – 04

– Cá trắm bơi thành đàn: 69 – 20

– Cá trắm nhảy lên bờ: 34 – 86

– Cá trắm đang tranh nhau thức ăn: 00 – 02

– Đi bắt cá trắm: 64 – 97

– Cá trắm chết: 69 – 92

– Cá trắm con: 08 – 40

– Bà bầu mơ thấy cá trắm: 72 – 92

Cá khô

– Giấc mơ chung chung: 65 – 28

– Mình đang ăn cá khô: 64 – 25

– Ăn cá khô bị hóc xương: 92 – 68

– Bạn đang nằm trên cá khô: 01 – 39

– Cá khô được treo đầy nhà của bạn: 74 – 95

– Cá khô bị người khác đánh mất: 64 – 79

– Bản thân đang đi mua cá khô: 13 – 27

– Cá khô nằm trên bờ: 02 – 57

– Bỏ cá khô vào túi và mang cho khách: 67 – 94

– Đang phơi cá khô thì trời đổ mưa: 13 – 45

– Cá khô đang được bán ngoài chợ: 35 – 05

Cá cảnh

– Giấc mơ chung chung: 40

– Một bể toàn cá cảnh: 33 – 24

– Rất nhiều cá cảnh: 94 – 16

– Hồ cá cảnh: 32

– Bạn đang nuôi cá cảnh: 84 – 27

– Cá cảnh chết: 74 – 49

– Bắt cá cảnh: 36 – 17

– Cảnh tượng cá cảnh bơi lung tung: 95 – 51

– Bạn gái của bạn nuôi cá cảnh: 60 – 45

– Cá cảnh chết: 78 – 52

Nàng tiên cá

– Giấc mơ chung chung: 09 – 90

– Những nàng tiên cá đang nhảy múa và bơi lội xung quanh bạn: 65 – 56

– Nàng tiên cá bị người khác bắt: 11 – 47

– Bạn kết hôn với nàng tiên cá: 34 – 23

– Nàng tiên cá cứu người: 09 – 36

– Nàng tiên cá bị giết chết: 11 – 79

– Nàng tiên cá bị mắc cạn: 39 – 67

– Nàng tiên cá bơi lội dưới nước: 82 – 93

– Nàng tiên cá rượt đuổi: 56 – 80

– Bạn đang đánh nhau với nàng tiên cá: 62 – 26

– Đang đi bơi gặp nàng tiên cá: 01 – 14

– Bạn và nàng tiên cá đang hôn nhau: 31 – 65

– Nàng tiên cá đang khóc: 75

– Nàng tiên cá đang tróc vảy và chảy máu: 44

Câu cá

– Giấc mơ chung chung: 33 – 83

– Người khác đi câu cá: 66 – 11

– Câu cá chép: 60 – 59

– Câu cá trên cạn: 60 – 45

– Bản thân đi câu cá: 16

– Câu cá rô phi: 16 – 62

– Câu cá lóc: 05 – 61

– Câu cá trong ao: 77 – 88

– Câu cá mập: 52 – 68

– Câu cá bống: 12 – 32

– Câu cá vàng: 80 – 96

– Câu cá heo: 49 – 85

– Câu được cá nhỏ: 00 – 89

– Câu được con cá khổng lồ: 43 – 67

– Cá khổng lồ: 45 – 50

Cá đen

– Giấc mơ chung chung: 30

– Con cá rô màu đen: 59 – 63

– Cá chép màu đen: 08 – 16

– Câu được cá trắm có màu đen: 66 – 75

– Cá trê màu đen: 43

– Cá voi màu đen: 42

– Bắt cá đen: 07 – 30

– Cá đen bơi trong nước: 79

– Cá đen nhỏ: 35

– Con cá đen khổng lồ: 63

– Nguyên một đàn cá đen: 88

– Cá đen chết: 74 – 46

– Câu cá đen: 33 – 56

Cá vàng

– Giấc mơ chung chung: 37 – 20

– Cá vàng đang bơi: 46 – 25

– Cá vàng đẻ con: 38 – 83

– Bắt được cá vàng: 24 – 42

– Cá vàng đang bơi trong bể: 62 – 40

– Một đàn cá vàng đang bơi: 37 – 47 – 33

– Cá vàng chết: 17 – 71

– Bản thân bắt được cá vàng: 12 – 21

– Ăn thịt cá vàng: 13 – 31

– Cá vàng khổng lồ: 08 – 80

– Cá vàng cắn: 18 – 81

– Cá vàng hóa rồng: 48 – 20

– Bị cá vàng cắn: 18

– Cá vàng đẻ trứng: 38

Cá trắng

– Giấc mơ chung chung: 12 – 89

– Bắt cá trắng: 35 – 77

– Đi mua cá trắng: 13 – 80

– Ăn thịt cá trắng: 20 – 26

– Cá trắm trắng: 06 – 46 – 86

– Cá trắng hóa đen: 31

– Cá trắng bơi trong nước: 55 – 10

– Cá trắng bơi vào nhà của bạn: 54 – 12

– Cá trắng đang bơi lội: 19

– Cá trê trắng: 67

– Cá chép trắng: 17

– Một đàn cá trắng: 43

– Cá mè trắng: 11

– Đi mua cá trắng: 88

– Bán cá trắng: 15 – 82